dimarts, 23 de setembre de 2014

Aquestes són les redaccions dels Red Arrows:
       RED  ARROWS
L'equip acrobàtic de la RAF, Les fletxes vermelles, és un dels principals equips de visualització d'acrobàcia del món.

En representació de la velocitat, l'agilitat i la precisió de la Royal Air Force.

Ells ajuden en el reclutament de les Forces Armades, actuen com a ambaixadors del Regne Unit i promouen el millor dels britànics.

2014 és la temporada número 50 de visualització per als Red Arrows.
   
                                                        GEMMA GRELL
Bon dia a tots.

dimarts, 9 de setembre de 2014CEIP MATEU FONTIRROIG
AVGDA VIVES LLULL,1 CP 07703
CODI DEL CENTRE 07006378
TEL EDUCACIÓ PRIMÀRIA 971 36 50 11
FAX 971 35 56 25
PÀGINA WEB: http://sites.google.com/site/cpmateufontirroig/

CALENDARI ESCOLAR:

INICI CURS: 12 de setembre de 2014.
ACABAMENT: 19 de juny de 2015.

DURANT EL CURS ESCOLAR 2014-2015 TENEN LA CONSIDERACIÓ DE PERIODES DE VACANCES:

NADAL: de 23 de desembre de 2014 a 7 de gener de 2015 (ambdós inclosos).
PASQUA: de 2 d'abril de 2015 a 10 d'abril de 2015 (ambdós inclosos).

TINDRAN LA CONSIDERACIÓ DE DIES FESTIUS I NO LECTIUS:

8 de desembre de 2014, IMMACULADA CONCEPCIÓ.
27 de febres de 2015, FESTA ESCOLAR UNIFICADA.
1 de maig DE 2015, DIA DEL TREBALL.

DIES DE LLIURE ELECCIÓ:
3 de novembre de 2014.
2 de març de 2015.
30 d'abril de 2015.

FESTES LOCALS:
8 de setembre de 2014, FESTES DE GRÀCIA.
17 de gener de 2015, SANT ANTONI.

ALTRES:
1 de novembre de 2014, TOTS SANTS.
6 de desembre de 2014, DIA DE LA CONSTITUCIÓ.
1 de març de 2015, DIADA DE LES ILLES BALEARS.


DATES D'AVALUACIONS I ENTREGA D'INFORMES:

ENCARA ESTÀ PER DETERMINAR.

PRIMERA AVALUACIÓ: 
SEGONA AVALUACIÓ: 
TERCERA AVALUACIÓ: 

TUTORS  I ESPECIALISTES TERCER CICLE

CINQUÈ A: JUANA LÓPEZ

CINQUÈ B: PERE LLABRÉS

SISÈ A: GARI FLORIT

SISÈ B: MARIA CÁNOVAS

LLEGUA ANGLESA: SUSAN TOMÁS

MÚSICA: NICO GUASCH

EDUCACIÓ FÍSICA: IGNASI JOVER (6ès) I PERE LLABRÉS (5ès)

RELIGIÓ: MARTA VILLALONGA.

SUPORT: ENRIQUE DELGADO (AUDICIÓ I LLENGUATGE) NEUS BRUGUERA (PEDAGOGIA TERAPÈUTICA) I PAQUI BENEJAM (ATENCIÓ DIVERSITAT)

EQUIP DIRECTIU

DIRECTORA: PILAR SAINZ (atenció al públic: dilluns de 13:00h a 13:30 i divendres de 8:30h a 9:00h) AMB CITACIÓ PRÈVIA
CAP D'ESTUDIS: NICO GUASCH
SECRETÀRIA: MARINA PIRIS (atenció al públic: dilluns,dimecres i dijous de 8:30h a 9:00h; dimarts i diJOUS de 13:00h a 13:30h)
APIMA
PRESIDENT: ANTONI VILLALONGA
SECRETÀRIA: NEUS ANDREU
SERVEI: dilluns (de 8:30h a 9:30h), dimecres i dijous (de 16:00h a 17:00h)

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

ESCOLA MATINERA: de 7:30h a 8:30h.
MENJADOR ESCOLAR: de 13:30h a 15:30h. Servei menjador (de dilluns a divendres de 8:30h a 9:30h)
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS: estan per determinar les activitats, dies i horari. Estan organitzades per l'APIMA i amb la vigilància del professorat del centre.

QUOTA MATERIAL
Aquest curs les quotes de material seran a infantil, 42€ i a Primària, 30€. Les quantitats màximes que dictaminen les instruccions de la conselleria són de 53€ i 38€ respectivament.
D'aquesta assignació s'ha de tenir en compte que 5€ van al manteniment de la fotocopiadora, 1€ per a material de música i 2 € per a material d'anglès i plàstica. 
Els delegats d'aula recolliran els doblers abans de dia 1 de novembre i l'entregaran als tutors.

REUTILITZACIÓ DE LLIBRES

El centre participa d'aquest programa des del curs 2011-2012. 
Des del primer dia de classe els/les alumnes, que en formin part, hauran de respectar les normes d'utilització dels llibres incloses en el Programa de Reutilització de Llibres (el podeu trobar a la WEB de l'escola).

BIBLIOTECA

Aquest curs es seguirà amb la posada en marxa de la biblioteca a l'aula polivalent mitjançant el programa ABIES (gestor informàtic). Durant el curs s'anirà determinant com se'n farà la seva utilització. 

FALTES ASSISTÈNCIA ALUMNAT

És important que les faltes d'assistència o retard es justifiquin per escrit al mestre tutor, utilitzant l'agenda escolar. Els qui són socis de l'APIMA la reben gratuïtament i els que no l'ha de pagar.

ENTRADES I SORTIDES
S'obriran les portes de l'escola per als alumnes a les 8:25h.
Els alumnes de tercer cicle pujaran tot sols, sense córrer i amb tota normalitat a la seva aula (primer dia per files al pati).
La sortida es farà d'igual manera a les 13:30h.

ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS

L'escola no proporcionarà als alumnes cap tipus de medicaments sense la presentació de la documentació adient en aquests casos (informe del metge i full omplert pels pares o tutors de l’infanta a secretaria).
Els alumnes que no puguin fer E.F presentaran un certificat metge o una justificació paterna al tutor que posteriorment informarà a l'especialista.

  


NORMES DE CLASSE ( i a la resta de l'escola)
·         Màxima puntualitat.
·         Tot acte té una conseqüència (positiva - negativa).
·         A l’aula ens organitzarem en delegats i encarregats.
·         Ordre a la taula de cadascú.
·         Ajudar sempre el company. El treball col·laboratiu exigeix un màxim de respecte als companys i mestres per poder interactuar de manera positiva i profitosa per a l'aprenentatge. Aquells alumnes que no ho respectin no tindran dret a estar a l'aula.
·         Els conflictes que ho exigèssin seran tractats a nivell de tota la classe per a intentar solucionar-los satisfactòriament (es duran a terme amb esperit crític i conciliador).
·         Als patis, els alumnes que no resolguin els problemes a través del diàleg i utilitzin la força física o el maltracta verbal o psicològic no podran fer ús d'aquest fins que la comissió de convivència es pronunciï al respecte.
·         Si el futbol/bàsquet es converteix en un “problema”, no s'hi podrà jugar fins que siguem capaços de fer-ho sense barallar-nos.
·         Els mòbils i aparells electrònics  són prohibits a tota l’escola.


IMPLICACIÓ/COL·LABORACIÓ FAMÍLIES

·         Vetllar per la presentació  correcte i per la realització de les diferents feines (bona lletra, claredat, full net amb marges i sense taques, mirar el que han fet i si ho han acabat).
·         Revisió gairebé diària de l'agenda i/o blog.
·         Disposar d'un espai de treball adient.
·         Control i interès per les lectures.
·         Qualsevol problema/dubte comunicar-ho al tutor.
·      
  
RELACIÓ FAMÍLIA/ESCOLA

Comunicacions mitjançant agenda i/o circular (en cas de germans només ho rebrà el germà petit).
Entrevista amb el tutor (els dimecres. A petició del tutor o de la família).
Informes trimestrals (La normativa educativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears d'aquest curs disposa que els alumnes no podran treure els exàmens de l'escola).
Les notes no només es posaran en funció de la nota dels exàmens, sinó que també es tindran en compte altres aspectes (rúbriques) de la feina feta durant el trimestre, actitud, comportament, implicació,...

POSSIBLES XARLES/ACTIVITATS/ SORTIDES (pendents de sol·licitar)

·         Xerrada salut bucodental
·         Xerrada “Un ball d’hormones em fa ballar el cap”
·         Coneguem el funcionament d’un aeroport.
·         Visita al Teatre.
·         Visita al Fort Malborough.

Material

·         1 llapis staedler nº 2
·         1 goma
·         1 boli blau i un vermell
·         1 barra de pega
·         1 regla de 30 cm, 1 transportador i 1 compàs
·         Tisores
·         Funda (transportar exàmens, notificacions...)
·         2 capses de mocadors paper
·         1 quadern sense espiral per a anglès 
·         Llibretes amb marge a quadres per a mates i medi i a ratlles amb o sense pauta (elecció personal) i amb marge per a català I castellà.
·         Un llapis de memòria .
·         Llibres format paper obligatoris de lectura a classe:  
·         La colla dels deu de Joaquim Carbó i El pequeño Nicolás ¡Diga! de  Goscinny-Sempe.

 ALTRES INFORMACIONS

PAGAMENT PER A MATERIAL
AUTORITZACIONS SORTIDES
AUTORITZACIÓ GMAIL
AUTORITZACIÓ DRETS D’IMATGE
TELÈFONS